Regler for persondata i foreninger

En rådgivningsguide om databeskyttelsesforordningen (GDPR) og regler for foreningers og frivillige organisationers behandling af persondata og personoplysninger – herunder billeder.

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige myndigheder.

Privatpersoner er i mange tilfælde undtaget fra forordningen – fx når de behandler personoplysninger, som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

Den danske Vædderkaninklub vil udpege en data-kontaktperson i foreningen. Foreningens ledelse kan udpege en kontaktperson, som håndterer henvendelser fra de personer, I behandler og registrere oplysninger om, ajourfører fortegnelser, har overblik over databehandleraftaler og kompetence til at overlade data til andre uden for foreningen – fx Nets, Skat med flere.

Denne person vil stå for at modtage medlems til- og afgang og sørge for at slette udgåede medlemmer. Desuden vil vi ikke bruge de sidste 4 cifre i cpr.nr.

 

I forbindelse med tilmelding til LU og de 3 store dyrskuer, hvor vi deltager fra Den danske Vædderkaninklub accepterer man at avlerens navn, adresse og tlf. optages i kataloget samt billeder i og ved hallen kan vises på de sociale medier og hjemmesiden.