Formandens Beretning 2020

DM/LU Ryomgård 

Ja så er der gået atter et ær fra vi mødtes sidst, der har ikke været holdt nogle fysiske møder men vi har kunnet ordne det over telefon.  

Vædder klubben har deltaget på Østhimmerlands årlige endags udstilling i Oue Hal­len den 9/11-2019. Der var tilmeldt 113 katalog nr. 

Af Fransk Vædder var der tilmeldt 25 stk. i vildtgrå– jerngrå samt vildtsort.  

Der var 21 L.T.V. i 5 forskellige farver.

Det er 46 stk. væddere ud af 113 katalognr. Det må være et godt fremmøde.

 

Det var en god dag sammen med de Østjyske avlere, håber da at det kan fortsætte fremover.

 

Økonomien ser godt ud og det virker godt med den nye printer .

 

Jeg vil ønske alle en god avlsseson i 2020.

 

Johan Andersen           

 

 

Formandens beretning 2019

L.U. Vildbjerg Sport og kulturcenter.

Der er tilmeldt 63 Franske Væddere og 36 Lille Tysk Vædder. Det er en tilbagegang fra L.U. Oksbøl 2018 da var der tilmeldt 78 Franske Væddere og 26 L.T.V.

I Oksbøl var der tilmeldt 1173 kaniner, hvor der i 2019 er tilmeldt 1061 kaniner og det er en tilbagegang på 112 kaniner. Kan det måske skyldes at der også har været Europaudstilling et par mdr. tidligere eller er det en afmatning i avl de Fransk Væddere.

Men det er da positivt at der er fremgang i L.T.V. på 10 stk. Hvor fransk vædder er gået tilbage med 15 Væddere.

Der skal fra Vædder Klubben lyde en stor tak til de trofaste avlere som gør et godt stykke avlsarbejde med de Franske Væddere og L.T.V. og optimistisk holder fast ved racen.

Vædder Klubben deltager på de 3 store Dyrskuer.

Roskilde Dyrskue:. Michael Christensen vandt med 1,0 Vildt grå han med 95 point.

Det Fynske dyrskue:. Johan Andersen vandt med 1,2 jern grå kappet tegnet med 283,0 point.

Ungskuet i Herning:. Jens Jøren Hessel vandt med Fransk Vædder med 377,5 point.

Der er blevet investeret i en ny printer, da den første printer var lidt problematisk og der skulle noget service og reparationer til.

Vædder Klubben har haft et forårs møde hos Torben Vernersen Hobro og det var en rigtig god dag med kaffebord ved ankomst og der blev drøftet forskellige ting angående vædderklubben og der efter rundvisning hos Torbens kaniner og hans nye stald og Lille Tysk Vædder samt dværgvædder

Tak til Torben og hans kone for deres gæstfrihed.

I Vædder Klubben Har vi 3 medlemmer som har 50 års jubilæum Frode Klevang kommer ikke på L.U. så der overrakt et diplom til ham på lokaludstillingen i Odense Kaninavlerforening D. 7/1-2019.

Der vil blive holdt en lille reception for overrækkelse af diplom til jubilarerne efter generalforsamlingen .

Johan Andersen

Formandens beretning 2018

 

Den Danske Vædderkaninklub

 

Antallet af tilmeldte dyr på L. U. 2018 Oksbøl  er  1173 tæt på samme antal som i Holbæk med 1137 til  melde dyr der af er 78 stk. Fransk  Vædder og lille Tysk Vædder med 26 stk.

 

Der har ikke i Vædder Klubben været holdt nogen aktiviter uden om L.U. men avlerne har været gode til at promovere deres race fransk vædder og lille tysk vædder på diverse udstillinger og der har været skrevet om det i vædder nyt og tidsskriftet med billeder og point det er fin pr. for vædderklubben.

 

Der  skal lyde et stort tillykke til dem som har vundet pokaler og præmier på Lu og andre udstillinger. Det er dejligt at se avlernes målrettet avlsarbejde for at få så komplette dyr som muligt. Man skal bakke op om de dommere som har bedømt vædderne på lu. Og orientere sig om hvad der kan gøres bedre eller anderledes hvis der er nogle punkter som man mener ikke stemmer efter sine egne bedømmelser. Dommerne er som regel på L.U. under hele udstillingen så lige få fat i vedkommende og få en snak når der er en ledig stund. Der kunne måske også arrangeres et samlet møde med en dommer og gennemgå dyret samlet og få en pressentation af dyret det kunne også være nyttigt for yngre avlere som ønsker at få mere indblik af vædderens opbygning og trivsel. De fleste dommere kommer en del rundt i norden og europa og ser en del forskellige væddertyper hvor de så kan sammen ligne de danske væddere med, så der er en alsidig erfaring inden for vædderne.

 

Trykning af bladet går helt godt den største udgift er forsendelse men den er der nok ikke noget at gøre noget ved. Der kunne ønskes noget mere indlæg  fra medlemmerne hvor dan deres hverdag er med vædderne og deres arbejde med dem og hvad der ellers kunne være interresant.

 

Og tak til Ivan for hans store viden om vædderne og hans indsats for at få et godt og varieret blad og tak for  et godt samarbejde med at få  sat bladet sammen 

 

Ellers vil jeg ønske alle en god udstilling og håbe vi lige kan mødes til en lille reseption efter generalforsamlingen på vædder klubbens stand i andledning af vædderklubbens 75 års jubilæum og lige have en hyggelig samvær

 

Johan Andersen

 

 

Formandens beretning 2017

 

Den Danske Vædderkaninklub

 

Da Ivan ikke var tilstede (pga sygdom) fortalte Johan kort.

LU 2016 god tilslutning og resultater. Der har ikke været den store aktivitet i 2016 da opbakningen til vores arrangementer ikke har været gode har der ikke været afholdt vædderdag. 2016 bød også på VHD type 2, det er nok noget vi skal lære at leve med at der ind imellem kommer udbrud af sygdom.

Jubilæum

Igen i 2017 har klubben haft et meget trofast medlem, der havde været med i 50 år.

Egon Severinsen, Frederikshavn og Axel Eriksen, Høng blev indmeldt i 1967, og vi sender et Diplom som tak for interessen og støtten i alle disse år.

Formandens beretning 2015

Den Danske Vædderkaninklub

Året 2015 startede med den årlige Landsudstilling, som igen forløb efter de traditionelle linjer, med kåring af de allerbedste dyr i klubbens racer, Fransk Vædder og Lille Tysk Vædder.

Dette er der fortalt om i Væddernyt, men hvad har klubben ellers været med omkring.

Jubilæum

Igen i 2015 har klubben haft et meget trofast medlem, der havde været med i 50 år.

Carsten Larsen Hoppeolden ved Holbæk blev indmeldt i 1967, og vi sendte et Diplom som tager for interessen og støtten i alle disse år.

 Jeg blev nogle dage efter ringet op af en niece til Carsten der fortalte at han desværre var død kort tid forinden, hun sagde også at han ville havde været stolt over denne hæder.

Jeg vil gerne her at vi mindes et af klubbens trofaste medlemmer.

Dyrskuer.

De tre store Dyrskuer har igen været sommerens næste begivenhed, og på Roskilde, Odense og Herning Dyrskue blev der uddelt krus, diplomer og sløjfer til de bedste dyr i vores racer. Dette er årets absolutte største udstillings vindue hvor vi kan reklamerer for vores dyr, så jeg mener at klubben skal fastholde at møde og bakker op på disse skuer, men også de mindre dyrskuer har deres faste personer der reklamerer for vores kaniner.

Her har der tidligere været trykt en folder med oplysninger op bestyrelsens sammensætning, og andet oplysende stof. Dette kan findes på hjemmesiden, så bestyrelsen har valgt ikke at genoptrykke denne.

Vædderdag

Igen i 2015 var klubben med i en Vædderdag, sammen med Nordvestfyns Kaninavlerforening blev der arrangeret en lille endagsudstilling i Brenderup, på Fyn ca. midt i landet, og tæt på den Fynske motorvej.

Det blev en hyggelig dag, med godt socialt samvær blandt de deltagende opdrættere, Lissy Søndergård var kørt fra det Jyske for at bedømme kaninerne, og vi må sige, at her midt på sommeren er der ikke mange kaniner der er i form til en bedømmelse, stort set ingen var i topform, og der var svært at finde dyr der kunne få gode point.

Lissy gennemgik efter bedømmelsen enkelte dyr, og fortalte gode og dårlige ting vi avlere skulle være opmærksomme på.

Bedste dyr var en Hvid Land fra klubbens kasserer Svend Møller Kokkedal, kaninen blev bedømt med 95,0 point.

Bestyrelsesmøde.

Klubben afholdte også sit årlige Bestyrelsesmøde denne dag, og selv om bestyrelsen ikke var fuldtallig, så var der igen en god debat om hvordan vi skal forsøge at markerer os i løbet af året.

Også klubbens økonomi blev berørt, og her blev det bestemt at forsøge at skære ned på udgifterne, foreløbig ved at begrænse pokalerne, og bestyrelsen bestemte at den pokal der hedder Norges pokalen, skulle stilles i bero, med den begrundelse at vi aldrig høre noget fra vores Norske venner i den Norske Vædderkaninklub.

Denne pokal er altid en følgepokal, der skal gå til den bedste Vædderkanin i klubbens to racer, dette dyr har vundet en af de andre pokaler, så ejeren bliver hædret ved dette. Dette er gjort for at sparre penge.

Væddernyt

Klubben har fået to numre ud til medlemmerne, og det har igen været Johan og mig der har stået for dette. Kvaliteten bliver bedre, billederne især bliver bedre, og indholdet i det skrevne tager vi også for godtaget, da ingen har fortalt os at det ikke kan bruges. Johan samler stoffet, trykker det, og får det sendt ud til jer medlemmer.

Den Danske Vædderkaninklub 2014.

Vædderklubben har i 2014 haft et forholdsmæssigt roligt år.

Efter LU. på Fyn, for et år siden har vi udadtil ikke været særligt aktive, der har ikke været afholdt Vædderdag her i 2014, og alligevel må vi sige der er sket noget der nok har fået enkelte til at tænke hvad, sker der lige her.

På klubbens Bestyrelsesmøde den 5. juni diskuterede vi om det var muligt at spare penge til trykkeriet ved at vi selv lavede bladet. Vi var ikke utilfredse med det trykkeriet, og den pris de skulle have for arbejdet var sikkert rigtig, men vi måtte gøre noget for at prøve at fastholde klubbens lille formue, og derfor besluttede vi at vi selv ville lave bladet.

Johan udnævnte vi til redaktør, kopimester, opsætningsmester, trykkerimester og forsendelsesmester, med løfte om hjælp fra os alle.

Der blev indkøbt en kopimaskine der har en vis standart, og kan trykke på begge sider af papiret, der er købt lidt små maskiner der bruges til samling af bladet, og med denne investering vil udgifterne til klubbladet være papir, blæk/toner kuverter og porto.

Hvordan er bladet så modtaget, godt jeg har kun hørt meget lidt kritik, eller andet fra jer medlemmer. Enkelte blade er sendt ud efter at det var samlet forkert, dette skulle være rettet, og vi skal være bedre til dette, så et år hvor besparelserne ser ud til at være som vi gerne ville have.

 

Hjemmesiden.

Grethe Stick er den person der styre siden, og stille og roligt bliver hjemmesiden en vigtig del af klubbens informationskilde, med gode billeder og tekst, der bliver godt besøgt, og fremadrettet vil blive en god base hvor så meget af klubbens information skal ligge gemt, til information for alle interesserede, og efterhånden kan siden udgøre et ligge vædder bibliotek med mange oplysninger som hurtigt kan findes frem, denne oplysnings kilde skal fastholdes og udbygges.

LU 2015

Jeg vil gerne starte med at mindes Carsten Clausen fra Haderslev der døde her i 2014, han havde været medlem siden 1962, så et langt medlemskab af vores klub er endt.

Antalsmæssigt er vores racer gået frem siden sidste år, Fransk Vædder var repræsenteret med 81 dyr i 2014, og i år er der 112 tilmeldte, en fin fremgang der fortæller om godt avlsarbejde rundt i landet.

Lille Tysk Vædder gik frem fra 29 dyr til 30 dyr, også her er det vigtigt at vi forsøger at fastholde racen så højt antalsmæssigt, at der altid er en god række af dyr der konkurrerer imod hinanden.

Kvaliteten af dyrene????

Vi vil gennemgå dyrene og bedømmelsen, og i næste nummer af Væddernyt forsøger vi at gøre det mere nøjagtigt.  

Pokaler.

Pokalerne er sendt til gravering, og tillykke til vinderne, de vil blive uddelt i morgen så snart de kommer tilbage laver vi en lille overrækkelses højtidelighed ved klubbens stand, tidspunkt oplyses så snart vi ved mere.

Og så vil jeg gerne opfordre til at hvis der er nogen der har pokaler, eller ved hvor klubben kan købe eller få pokaler til rimelige penge så lad os det vide, også selv om der er graveret så kan det betale sig at få dem forsølvet op klar til ny tekst.

Her er det også et spørgsmål, skal klubben fortsat fastholde de noget dyre sølvpokaler, eller er det ikke så meget pokalens pris, men æren i at kunne få sit navn graveret ind i den pokal som klubben har råd til at anskaffe, for eksempel tin, hvad mener i.

Sygdomme.

Atter en gang har der været en sygdom der har ramt en kaninstald, denne gang på Fyn, og hvis vi skal kunne se et mønster i disse forløb, ja så er det sjældent at sygdommene rammer de avlere der har deres dyr i lukkede stalde, og om det er ønskeligt at gøre mere end at holde dyrene hjemme i egne stalde, ja det burde være sund fornuft. I det sidste nummer af Væddernyt var der en rigtig god artikel om netop dette emne, og under eventuelt vil Preben Toftemark knytte kommentarer og besvare spørgsmål hvis der skulle være nogen der knytter sig til artiklen.

 

Annoncer i Væddernyt.

Vi vil gerne have flere annoncer i Væddernyt, bladet må gerne være der hvor avlerne kan få et overblik over hvor i landet de dyr man søger de er, og hvor de forskellige varianter de findes.

Vædderklubben/dk.??

Jeg har igennem året været i en god dialog med Carsten Philipsen omkring emnet specialklubbernes tilhørsforhold til Danmarks kaninavlerforening. ???

Vædder bibliotek

Vi har et mindre bibliotek hos mig, men jeg ved at Carl Åge Sørensen har endnu mere, og har lovet at klubben kan få mere af hans samling.

DK de afslog i første omgang, men har dog siden ændret mening. Hvor de så opbevarer deres indsamlede vides ikke.

 

 

Medlemmer pr. 31-12 2014

94 medlemmer, og to vi sender til DK s formand og til tidsskriftet.

 

Vædderdag i 2015

Har vi mulighed for at arrangere en vædderdag her i 2015, det vil være et af punkterne når det årlige bestyrelsesmøde skal afholdes, men som en retnings linje kan vi spørge forsamlingen, og skal vi selv arrangere eller skal vi koble os på en endagsudstilling et sted hvor det kan passe.

Hvis vi vælger endagsudstillingen vil reklamen for vædderkaniner være større, da andre avlere, og andre racer så også er mødt.

Sluttelig.

Her vil jeg opfordre til at alle tager hjem og igen laver en stald fuld af vædderunger, store som små så de er klar til at vi kan mødes i Viborg i 2016. Og gerne hjælp til at få gode artikler tilsendt til Væddernyt, hvis vi møder et emne der kan have interesse.

                                                                                                                   Ivan Rasmussen

Den Danske Vædderkaninklub 2014.

Vædderklubben har i 2014 haft et forholdsmæssigt roligt år.

Efter LU. på Fyn, for et år siden har vi udadtil ikke været særligt aktive, der har ikke været afholdt Vædderdag her i 2014, og alligevel må vi sige der er sket noget der nok har fået enkelte til at tænke hvad, sker der lige her.

På klubbens Bestyrelsesmøde den 5. juni diskuterede vi om det var muligt at spare penge til trykkeriet ved at vi selv lavede bladet. Vi var ikke utilfredse med det trykkeriet, og den pris de skulle have for arbejdet var sikkert rigtig, men vi måtte gøre noget for at prøve at fastholde klubbens lille formue, og derfor besluttede vi at vi selv ville lave bladet.

Johan udnævnte vi til redaktør, kopimester, opsætningsmester, trykkerimester og forsendelsesmester, med løfte om hjælp fra os alle.

Der blev indkøbt en kopimaskine der har en vis standart, og kan trykke på begge sider af papiret, der er købt lidt små maskiner der bruges til samling af bladet, og med denne investering vil udgifterne til klubbladet være papir, blæk/toner kuverter og porto.

Hvordan er bladet så modtaget, godt jeg har kun hørt meget lidt kritik, eller andet fra jer medlemmer. Enkelte blade er sendt ud efter at det var samlet forkert, dette skulle være rettet, og vi skal være bedre til dette, så et år hvor besparelserne ser ud til at være som vi gerne ville have.

 

Hjemmesiden.

Grethe Stick er den person der styre siden, og stille og roligt bliver hjemmesiden en vigtig del af klubbens informationskilde, med gode billeder og tekst, der bliver godt besøgt, og fremadrettet vil blive en god base hvor så meget af klubbens information skal ligge gemt, til information for alle interesserede, og efterhånden kan siden udgøre et ligge vædder bibliotek med mange oplysninger som hurtigt kan findes frem, denne oplysnings kilde skal fastholdes og udbygges.

LU 2015

Jeg vil gerne starte med at mindes Carsten Clausen fra Haderslev der døde her i 2014, han havde været medlem siden 1962, så et langt medlemskab af vores klub er endt.

Antalsmæssigt er vores racer gået frem siden sidste år, Fransk Vædder var repræsenteret med 81 dyr i 2014, og i år er der 112 tilmeldte, en fin fremgang der fortæller om godt avlsarbejde rundt i landet.

Lille Tysk Vædder gik frem fra 29 dyr til 30 dyr, også her er det vigtigt at vi forsøger at fastholde racen så højt antalsmæssigt, at der altid er en god række af dyr der konkurrerer imod hinanden.

Kvaliteten af dyrene????

Vi vil gennemgå dyrene og bedømmelsen, og i næste nummer af Væddernyt forsøger vi at gøre det mere nøjagtigt.  

Pokaler.

Pokalerne er sendt til gravering, og tillykke til vinderne, de vil blive uddelt i morgen så snart de kommer tilbage laver vi en lille overrækkelses højtidelighed ved klubbens stand, tidspunkt oplyses så snart vi ved mere.

Og så vil jeg gerne opfordre til at hvis der er nogen der har pokaler, eller ved hvor klubben kan købe eller få pokaler til rimelige penge så lad os det vide, også selv om der er graveret så kan det betale sig at få dem forsølvet op klar til ny tekst.

Her er det også et spørgsmål, skal klubben fortsat fastholde de noget dyre sølvpokaler, eller er det ikke så meget pokalens pris, men æren i at kunne få sit navn graveret ind i den pokal som klubben har råd til at anskaffe, for eksempel tin, hvad mener i.

Sygdomme.

Atter en gang har der været en sygdom der har ramt en kaninstald, denne gang på Fyn, og hvis vi skal kunne se et mønster i disse forløb, ja så er det sjældent at sygdommene rammer de avlere der har deres dyr i lukkede stalde, og om det er ønskeligt at gøre mere end at holde dyrene hjemme i egne stalde, ja det burde være sund fornuft. I det sidste nummer af Væddernyt var der en rigtig god artikel om netop dette emne, og under eventuelt vil Preben Toftemark knytte kommentarer og besvare spørgsmål hvis der skulle være nogen der knytter sig til artiklen.

 

Annoncer i Væddernyt.

Vi vil gerne have flere annoncer i Væddernyt, bladet må gerne være der hvor avlerne kan få et overblik over hvor i landet de dyr man søger de er, og hvor de forskellige varianter de findes.

Vædderklubben/dk.??

Jeg har igennem året været i en god dialog med Carsten Philipsen omkring emnet specialklubbernes tilhørsforhold til Danmarks kaninavlerforening. ???

Vædder bibliotek

Vi har et mindre bibliotek hos mig, men jeg ved at Carl Åge Sørensen har endnu mere, og har lovet at klubben kan få mere af hans samling.

DK de afslog i første omgang, men har dog siden ændret mening. Hvor de så opbevarer deres indsamlede vides ikke.

 

 

Medlemmer pr. 31-12 2014

94 medlemmer, og to vi sender til DK s formand og til tidsskriftet.

 

Vædderdag i 2015

Har vi mulighed for at arrangere en vædderdag her i 2015, det vil være et af punkterne når det årlige bestyrelsesmøde skal afholdes, men som en retnings linje kan vi spørge forsamlingen, og skal vi selv arrangere eller skal vi koble os på en endagsudstilling et sted hvor det kan passe.

Hvis vi vælger endagsudstillingen vil reklamen for vædderkaniner være større, da andre avlere, og andre racer så også er mødt.

Sluttelig.

Her vil jeg opfordre til at alle tager hjem og igen laver en stald fuld af vædderunger, store som små så de er klar til at vi kan mødes i Viborg i 2016. Og gerne hjælp til at få gode artikler tilsendt til Væddernyt, hvis vi møder et emne der kan have interesse.

                                                                                                                   Ivan Rasmussen

Formandens Beretning 2014

Vædderklubben har igen i 2014 formået at afholde en god Landsudstilling, denne gang her på Fyn centralt i midten af landet.

Jeg har som formand været spændt på hvordan den uro, der førte til aflysning af hele Udstillingen, har sat sit præg på ledelsen, og på Danmarks Kaninavlerforenings bestyrelse, op til og under Udstillingen.

Var det fordi at hopperne ikke også var inviteret, eller var det på grund af nogle personer der mente at bur størrelsen til Kæmpekaninerne pludselig ikke var som den skulle være, eller var det personstridigheder der gjorde at de arrangerende foreninger var nød til at skride til aflysning. Ja det var nok en kombination af det hele.

En enkelt ting vil jeg godt kommenterer, bur størrelsen som har været brugt i gennem alle de år jeg har udstillet kaniner, var disse bure pludselig ikke store nok, og kunne det være grund til at årets højdepunkt for vores hobby skulle aflyses, lige inden tilmeldingsfristen, nej der lå noget andet bag som skal give en voldsom debat efter udstillingen, og på det efterfølgende Repræsentantskabs møde.

Omkring det at en Kæmpe kanin skal sidde i et udstillings bur i en, to, tre dage, med godt tørt halm, hø eller alternativ strøelse, med adgang til både vand og foder, det kan vel ikke være værre end en familie på 4 eller 5 personer der køre 1000 kilometer syd på i en sommerferie med oppakning, og må tilbringe et par dage og nætter i bilen inden de er fremme et par tusinde kilometer væk fra hjemmet.

Godt vi alligevel fik en Landsudstilling, vores specialklub der har alt hvad vi er ved at gå igennem af beretninger, regnskab, valg, pokaler og hyggeligt samvær med jer alle sammen som det årlige højdepunkt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvor står Udstillingen så med tilmeldte dyr, en klar tilbagegang som må skyldes den uro der har været, nogle har valgt at blive væk, andre vil ikke komme når der har været den uro jeg har beskrevet, og hvis vi kikker på dåbsattesten hos kaninavlere så er der også personer der aldersmæssigt ikke kommer med dyr til LU mere.

2013 var der 1507 tilmeldte dyr, hvoraf der var 111 Fransk Vædder og 15 Lille Tysk Vædder,

2014 er der 1146 tilmeldte dyr, og her er der 82 Fransk Vædder og 30 Lille Tysk Vædder.

En tilbagegang for Fransk Vædder, men en fremgang for Lille Tysk Vædder der har fordoblet deres antal.

 

For begge racer er det stadig de vildtgrå der dominerer, men chin og kappetegnet, og enkelte andre farver der vises frem.

Hvis vi regner ud i procent, i forhold til samlet antal dyr så holder vi vores placering.

Har det så noget med stedet hvor Udstillingen holdes at gøre, det kan diskuteres, Ullerslev er vel det mest centrale sted man kan komme, og svaret får vi ikke.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvaliteten på de Udstillede dyr, hvor ligger vi så,???. Og tillykke til pokalvinderne i begge racer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemstallet vores Vædderklub pr. 1. januar sagde 90 personer, og hvad det er netop nu kan Svend sige mere nøjagtig. 

Klubbens økonomi vil Svend også komme ind på senere, og her kan vi diskutere om klubben har råd til de otte pokaler vi har nu, og selv om vi er heldige at få foræret pokaler af jer medlemmer, og nogle lader pokalerne køre videre når de er vundet til ejendom, så er der udgifter til gravering, og sløjfer.

Her kunne vi spare lidt ved at der ikke skulle en stor sløjfe til to af klubbens pokaler Husum pokalen og Norgespokalen, for de dyr der har vundet dem får en stor sløjfe for vunden pokal alligevel.

Trykning af Væddernyt og porto til udsendelse, er den store udgift, og om det kan gøres billigere tror jeg ikke.

Vi har dog en lille formue så bestyrelsen må arbejde på at få pengene til at strække.

______________________________________________________________________________

 

Klubbens bestyrelse afholdte sit årlige bestyrelsesmøde den 18. maj, hos Anna og Alexander i Gilleleje, vejret var høj sol så vi kunne sidde ude i solen, og Ib fra Vestjylland måtte have en overnatning hos Johan i Brenderup inden turen til Gilleleje. Her mødes vi i Nyborg for at køre sammen over betalingsbroen.